Liczba odwiedzin strony: 20814 Osób na stronie: 1
 

Miejski Rzecznik Konsumentów

 
 
Miejski Rzecznik Konsumentów
 
pl. Jana Pawła II 6
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 236 poz. 1639 - Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co...
Monitor Polski 2007 Nr 23 poz. 261 - Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do...